Atestate ADR cisterne si colete

Atestat transport rutier pentru marfuri periculoase
(ADR COLETE SI CISTERNE)

ADR Colete

Acte necesare:

 • copie buletin sau carte de identitate;
 • copie permis de conducere;
 • cerere;
 • contract pregatire profesionala.
  Conditii:
 • minim 21 ani;
 • permis de conducere cat B;
  Durata: 3 zile x 6 ore / zi

 

ADR Cisterne

Acte necesare:

 • copie buletin sau carte de identitate;
 • copie permis de conducere;
 • cerere;
 • contract pregatire profesionala;
 • atestat pentru transport marfuri periculoase – curs baza (in copie);
  Conditii:
 • minim 21 ani;
 • permis de conducere cat B;
 • atestat ADR – curs baza;
  Durata: 2 zile x 6 ore/zi

ADR Colete si Cisterne

Acte necesare:

 • copie buletin sau carte de identitate;
 • copie permis de conducere;
 • cerere;
 • contract pregatire profesionala.

Conditii:

 • minim 21 ani;
 • permis de conducere cat C;
  Durata: 5 zile x 6 ore / zi


CONTACT:
Telefon: 0726.699.110
Adresa: Bd.Basarabia, nr. 256F, Sector 3, Bucuresti (vis-a-vis de Statia de metrou Republica)


INFORMATII UTILE:
Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr., BE, C1E, CE.
• Pregătirea periodică trebuie efectuată în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului A.D.R, pentru toate categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R. deținut..
• Examenul cuprinde următoarele probe:
a) pentru cursul de bază: un chestionar cu 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns,care trebuie rezolvate în 30 de minute.
b) pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns care trebuie rezolvate în 20 de minute.
• Candidații sunt considerați admiși dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar.
În vederea eliberării certificatului A.D.R., solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R următoarele documente:
a) cerere;
b) copie după actul de identitate valabil;
c) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate;
d) o fotografie color;
e) documentul de plată a tarifului de eliberare de 64 ron.
Certificatul A.D.R. se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R

Acordul ADR este acordul european privind transportul rutier de marfuri periculoase, a fost incheiat la Geneva pe data de 30 Septembrie 1957 sub egida ONU si a intrat in vigoare la 29 Ianuarie 1968. Adr a suferit mai multe modificari; in 21 August 1975 a fost modificat art 14, alineat(3) aceste modificari intrand in vigoare pe 19 Aprilie 1985. ADR a mai fost modificat si in 2011 si 2013. In prezent acordul ADR este valabil in 48 de state. Conform acordului ADR marfurile sunt clasificate dupa cum urmeaza:
• Clasa 1 Substante si obiecte explozive;
• Clasa 2 Gaze, inclusiv comprimate, lichefiate sub presiune, gaze dizolvate si vapori;
• Clasa 3 Lichide Inflamabile;
• Clasa 4.1 Substante solide inflamabile, substante auto reactive si si explozibili solizi;
• Clasa 4.2 Substante predispuse la ardere spontana;
• Clasa 4.3 Substante care in contact cu apa emit gaze inflamabile;
• Clasa 5.1 Substante oxidante;
• Clasa 5.2 Peroxizi organici;
• Clasa 6.1 Substante toxice;
• Clasa 6.2 Substante infectioase;
• Clasa 7 Materiale Radioactive;
• Clasa 8 Substante Corozive;
• Clasa 9 Substante si obiecte periculoase diverse.26

Oferta speciala la toate atestatele auto!