Atestat profesor legislatie auto

DURATA:
Atestare:
– 15 zile x 6 ore/zi – curs teoretic
– 5 zile x 6 ore/zi – curs practic
Reinoire atestat:
– 5 zile x 6 ore/zi – curs teoretic

CONDIŢII GENERALE:
– vârsta: cel puţin 25 ani
– deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
– să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii
permisului de conducere pentru consum de alcool
– să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările
circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie,
ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal,
luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.
– să fie apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii
– să fie apt din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii
– absolvent studii superioare de lunga duarat in specialitatea stiinte tehnice sau juridice.

ACTE NECESARE:
– Cerere de înscriere tip
– Contract pregatire profesionala
– Copie act de identitate
– Copie permis de conducere auto
– Cazier auto (valabil 30 zile)
– Certificat de cazier judiciar
– Fişă medicală
– Aviz psihologic
– Copie Diplomă de Studii legalizata
– Copie atestat de Profesor de Legislatie Rutiera (pentru reautorizare)

CONTACT:
Telefon: 0726699110
Adresa: Bld.Basarabia, Nr.256F, Sector 3, Bucuresti, (vis-a-vis Statia de Metrou Republica)

Oferta speciala la toate atestatele auto!