Atestat agabaritice

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND
MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)

Durata curs: 5 zile x 7 ore /zi

CONDIŢII GENERALE

  • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional (categoria C si categoria CE);
  • sa detina un atestat CPI/CPC MARFA conf.OMT 1214/2015.

Acte necesare :

  • copie buletin sau carte de identitate;
  • copie permis de conducere;
  • cerere;
  • contract pregatire profesionala.

CONTACT:
Telefon: 0726699110
Adresa: Bd.Basarabia, Nr.256F, Sector 3, Bucuresti (vis-a-vis de Statia de metrou Republica)

Atestate auto